Filament Çeşitleri

BoyutKat ekibinin bu yazısında 3D yazıcılarda hangi hammaddeleri kullanabiliriz? sorusuna yanıt bulacak, üretilen filament çeşitlerini içeriklerine ve fonksiyonlarına olmak üzere iki ana kategoride inceleyeceksin. Bahsedilen filamentlerin özelliklerinin detaylı anlatımı için Filament Özellikleri sayfasına gidebilirsin. Bir filamentle ilgili detaylı bilgi için isminin üstüne tıklaman yeterli!

 1. Genel Bilgiler
 2. İçeriğe Göre Filament Çeşitleri
  1. Katkısız Filamentler
  2. Katkılı Filamentler
 3. Fonksiyona Göre Filament Çeşitleri
  1. Baskı Filamentleri
  2. Destek Filamentleri
 4. İlgili Makaleler

Genel Bilgiler

3D yazıcılarda basılan parçalar mühendislik, dişçilik, eğitim gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Her uygulama kendine has özelliklerle ve ihtiyaçlarla gelir. Örneğin, bir mühendislik uygulamasında parçanın bir yönde taşıyabileceği maksimum yük önemli olabilirken, dişçilikte parçanın insan vücüduna uyumluluğu ön plana çıkabilir. Bu nedenle, seçilen uygulama için yüksek baskı kalitesine ve performansa ulaşmanın ilk adımı, basılacak nesne için doğru 3D filament çeşitleri ile çalışmaktır.

Filament Çeşitleri

İçeriğe Göre Filament Çeşitleri

Filament çeşitleri içeriklerine göre incelenirken iki gruba ayrılabilir: Katkısız Filamentler ve Katkılı Filamentler. Katkısız filamentlerin özellikleri doğrudan üretildikleri malzemeden gelirken; katkılı filamentlerde, filament ana maddesine katılan malzemeler sayesinde çok çeşitli özellikler elde edilmektedir.

İşte 3D yazıcılarda kullanılan hammaddeler…

Katkısız Filamentler

Katkısız 3D yazıcı filament çeşitleri içinde en çok tercih edilenler ABS ve PLA’dır. ABS petrol bazlı bir termoplastikken, PLA mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen organik bir biyopolimer ve termoplastiktir. Bu nedenle, özellikle sıcak yüzeylerle ve sıvılarla temas olan uygulamalarda ve (özellikle 3D baskı sırasında) insanların doğrudan temasının olduğu uygulamalarda PLA’in tercih edilmesi yerinde olur.

Tüm katkısız 3D yazıcı filament çeşitleri aşağıda listelenmiştir:

Katkılı Filamentler

Bu gruptaki filamentler, çeşitli uygulamaların özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere katkı maddesi eklenerek üretilmiş filamentlerdir. Katkı maddeleri sayesinde, filamentlerin çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişiklikler yapılır. Işığa veya ısıya maruz kaldığında renk değiştiren filamentler olduğu gibi, bakteri tutmayan (antibakteriyel) filamentler de bulmak mümkündür. Örneğin, PLA ile genellikle %30-%40 oranında karıştırılmış çeşitli filamentler mevcuttur.

Tüm katkılı 3D yazıcı filament çeşitleri aşağıda listelenmiştir:

Fonksiyona Göre Filament Çeşitleri

Yukarda bahsettiğimiz filamentleri, Baskı Filamentleri ve Destek Filamentleri olmak üzere fonksiyonlarına/kullanım alanlarına göre ayırmak da mümkün. Bu başlıkta adı geçen filamentler aslında yukardakilerle aynıdır. Burada filamentleri fonksiyonları göre gruplayarak filament seçiminde farklı bir bakış açısı sunmuş oluyoruz.

Baskı Filamentleri

Bu gruptaki filamentler, basılan parçada kullanılan asıl malzemelerdir. Baskı filamenti olarak katkısız filamentler de katkılı filamentler de kullanılabilir.

Destek Filamentleri

Destek filamentleri, özellikle karmaşık geometrisi olan parçalarda gereklidir, örneğin içi boşluklu parçalarda. Bu filamentlerin en büyük özelliği, sade suda ya da suyun içine katılmış çözücülerle çözülmeleridir. Böylece, basılan parça uygun sıvıya batırıldığında geriye sadece baskı filamentiyle basılan bölgeler kalır ve parçada boşluklar ya da kavisler oluşturulabilir. Destek filamentlerinin basılması için, aynı anda en az iki baskı kafasıyla baskı yapabilen 3D yazıcılar gereklidir. İlk baskı kafası asıl filamenti dökerken, diğer baskı kafası ya da kafaları destek filamentlerini döker. Destek filamentlerine birkaç örnek aşağıdaki gibidir:

İlgili Makaleler

^